Stowarzyszenie Telewizji Kablowej

"CENTRUM" Zgierz

O NAS

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM” Zgierz prowadzi działalność statutową od 1989 roku. Budowę systemu rozpoczęto w kwietniu 1989 roku natomiast, w październiku ruszyła stacja czołowa nadająca cztery programy satelitarne, tj. RTL, Eurosport, FilmNet i DSF dla ponad dwóch tysięcy członków Stowarzyszenia. Pierwotnie siedziba firmy mieściła się w małym pomieszczeniu użyczonym przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Parzęczewskiej 21 w Zgierzu. W 1996r. zakupiono lokal przy ul. Lechonia 2, gdzie do dnia dzisiejszego mieści się siedziba Stowarzyszenia. W tym samym roku zmieniono także nazwę ze Stowarzyszenia TV-SAT Osiedla 650- lecia na Stowarzyszenie Telewizji Kablowej
,, CENTRUM” Zgierz.

 

Na mocy porozumienia z zarządem Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „Parzęczewska – Północ” w czerwcu 1998 r. połączono obie sieci, tworząc telewizję, obejmującą swym zasięgiem osiedla: 650-lecia, Zgierz Północ, Plac Targowy. Liczba członków Stowarzyszenia wzrosła do 4500. Od 1998 roku prowadzone były rozmowy Zarządów trzech kablówek z terenu Zgierza: Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „CENTRUM” Zgierz, Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „TELEWIZJA KURAK” oraz Stowarzyszenia Telewizji Satelitarnej „DUBOIS”, zmierzające do utworzenia jednej sieci – „ZGIERSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ”.
Mimo podpisanego porozumienia trzech Stowarzyszeń w 2000 r. tylko STK „TELEWIZJA KURAK”, posiadające około tysiąca członków, przyłączone zostało do istniejącej struktury technicznej, co pozwoliło na rozszerzenie zasięgu o kolejne osiedla: Kurak I, II, III, TBS i ulicy Łąkową.

W czerwcu 2000 roku przystąpiono do budowy kanalizacji teletechnicznej łączącej oba ośrodki nadawcze. Były to odcinek o długości ponad 3 km wyposażony w przyłącza światłowodowe i osprzęt optyczny. Po wykonaniu optycznej sieci magistralnej przystąpiono do unowocześnienia stacji czołowej przy ul. Lechonia 2. W tym samym czasie rozpoczęto modernizację instalacji budynkowych w znacznej części Osiedla 650- lecia. Prace polegały na przebudowie budynkowej sieci szeregowej na sieć gwiaździstą. Ich zakończenie pozwoliło utworzyć pakiety programów telewizyjnych nadawanych w sieci oraz uruchomić sygnał zwrotny dla Internetu i telefonii osiedlowej.

W 2002 r. została wybudowana i uruchomiona niewielka sieć osiedlowa telewizji kablowej w Strykowie. W Zgierzu natomiast z sygnałem udało się dotrzeć do mieszkańców osiedla przy ulicy Śniechowskiego, Placu Kilińskiego oraz nowopowstałego Osiedla Kurak IV. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Zgierza dotyczących dostępu do programów telewizyjnych i usług telekomunikacyjnych
oferowanych przez STVK ,,CENTRUM‘’ Zgierz planowane jest przyłączenie domków jednorodzinnych na ulicy Milenijnej. Zarządy Stowarzyszenia w długoletniej strategii rozwoju opracowały zakres rozbudowy infrastruktury technicznej sieci rozdzielczych z możliwością podłączenia do naszych struktur nowych Abonentów w nowo powstających budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Zgierza. I tak przyłączyliśmy zasoby mieszkaniowe miasta i TBS na ulicach Boya Żeleńskiego i Staffa , dwa budynki wielorodzinne na ulicy Milenijnej.

Mimo działalności na naszym terenie firm konkurencyjnych nasze Stowarzyszenie nadal świadczy usługi w zakresie telewizji kablowej oraz szerokopasmowego internetu. Sieć działa w oparciu o materiały i urządzenia najlepszych producentów krajowych i zagranicznych tj. VECTOR,TRATEC,ARCODAN i wielu innych. Na bieżąco wykonywane są także prace modernizacyjne, mające na celu wdrożenie najnowszych technologii zwiększając jakość świadczonych usług. Obecnie oferujemy naszym Abonentom siedem pakietów telewizyjnych, program lokalny i kanał informacyjny INFOTEKST.

Świadczymy usługi w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu w pakietach od prędkości 10 Mb/s do 300 Mb/s. Obecnie trwają prace nad rozbudową infrastruktury technicznej rozszerzające zasięg działania naszych usług. Posiadamy lokal Biura Obsługi Klienta oraz Stanowisko Kasowe do wpłat gotówkowych za świadczone usługi. Gwarantujemy szybki dostęp naszych Abonentów do informacji, do szybkiej reakcji na awarie i usterki oraz pomoc techniczną w obsłudze niektórych urządzeń odbiorczych.

STVK ,,CENTRUM” Zgierz działa w oparciu o ustawę ,,Prawo Telekomunikacyjne” z dn.21.07.2000r. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej ,, CENTRUM” Zgierz jest nadawcą programu lokalnego ,,Telewizja Centrum”. Decyzją uchwały KRRiTv nr. 218/98 z dnia 8 lipca 1998r. przyznano Stowarzyszeniu koncesję na nadawanie autorskiego programu lokalnego. Jego stałymi elementami od początku istnienia były: serwis informacyjny ,,Wydarzenia”, program publicystyczny,, Centrum uwagi”, program interwencyjny,, Zgierski Patrol’’, poradnik
,, Dobrze radzę…czyli Vademecum CENTRUM”, program edukacyjny ,, Lekcja Zgierskiej Historii” czy poświęcona zgierskim radom osiedli,, Moja Mała Ojczyzna”, a także magazyny reportaże relacje o różnorodnej tematyce, spośród których każdy z telewidzów znajdzie coś dla siebie.

Obecnie posiadamy Koncesje Nr 317/K/2018-TK z dnia 26 marca 2018 roku na rozpowszechnienie programu telewizyjnego pod nazwą ,,Telewizja Centrum” o charakterze uniwersalnym. Koncesja obowiązuje od dnia 8 lipca 2018r. i wygasa z dniem 7 lipca 2028r.

 

Członkowie zarządu są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi Stowarzyszenia.

Zarząd STVK „Centrum” Zgierz
1.  Piotr Kurzawa  –  Prezes Zarządu
2.  Janusz Łuczak –  Wiceprezes Zarządu ds. Promocji i Marketingu
3.  Stanisław Bednarek  –  Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych
4.  Mirosław Kolenda –  Sekretarz Zarządu

 

Komisja Rewizyjna
1. Jolanta Misztal – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Bożenna Zagozda – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Elżbieta Jamróz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

KONTAKT

STVK „Centrum” Zgierz

ul. Lechonia 2, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 16 90
e-mail: biuro@centrum.zgierz.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. 42 716 16 90
e-mail: bok@centrum.zgierz.pl

Redakcja Programu Lokalnego

tel. 512 100 520
e-mail: redakcja@centrum.zgierz.pl
www.centrum.zgierz.pl

Znajdź nas