Stowarzyszenie Telewizji Kablowej

"CENTRUM" Zgierz

O NAS

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM” Zgierz prowadzi działalność statutową od 1989 roku. Budowę systemu rozpoczęto w kwietniu 1989 r., natomiast w październiku ruszyła stacja czołowa nadająca cztery programy satelitarne, tj. RTL, Eurosport, FilmNet  i DSF dla ponad dwóch tysięcy członków stowarzyszenia. Pierwotnie siedziba firmy mieściła się w małym pomieszczeniu użyczonym przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Parzęczewskiej 21 w Zgierzu. W 1996 r. zakupiono lokal przy ul. Lechonia 2, gdzie do dnia dzisiejszego mieści się siedziba stowarzyszenia. W tym samym roku zmieniono także nazwę ze Stowarzyszenia TV-SAT Osiedla 650-lecia na Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM”.

 

Na mocy porozumienia z zarządem Stowarzyszenia Telewizji Kablowej  „Parzęczewska – Północ” w czerwcu 1998 r. połączono obie sieci, tworząc telewizję, obejmującą swym zasięgiem osiedla: 650-lecia, Zgierz Północ, plac Targowy. Liczba członków stowarzyszenia wzrosła do 4500. Od 1998 r. prowadzone były rozmowy zarządów trzech kablówek z terenu Zgierza: Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „CENTRUM” Zgierz, Stowarzyszenia Telewizji Kablowej „TELEWIZJA KURAK” oraz Stowarzyszenia Telewizji Satelitarnej „DUBOIS”, zmierzające do utworzenia jednej sieci – „ZGIERSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ”.
Z powodu trudności technicznych w 2000 r. tylko STK „TELEWIZJA KURAK”, posiadające około tysiąca członków, przyłączone zostało do istniejącej struktury technicznej, co pozwoliło na rozszerzanie zasięgu o kolejne osiedla: Kurak I, II, II, TBS i ul. Łąkową.

czerwcu 2000 r. przystąpiono do budowy kanalizacji teletechnicznej łączącej oba ośrodki nadawcze. Był to odcinek o długości ponad 3 km wraz ze światłowodem i osprzętem. Bez niego mieszkańcy osiedla Kurak nie posiadaliby dostępu do nowoczesnej stacji przy ul. Lechonia. W tym samym czasie rozpoczęto modernizację instalacji budynkowych w części Osiedla 650-lecia. Prace polegały na przebudowie sieci szeregowej na sieć gwiaździstą. Ich zakończenie pozwoliło utworzyć pakiety programów telewizyjnych nadawanych w sieci oraz uruchomić sygnał zwrotny dla Internetu i telefonii osiedlowej.
W 2002 r. została wybudowana i uruchomiona niewielka sieć osiedlowa telewizji kablowej w Strykowie. W Zgierzu natomiast z sygnałem udało się dotrzeć do mieszkańców osiedla przy ulicy Śniechowskiego, placu Kilińskiego oraz nowopowstałego Osiedla Kurak IV.
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Zgierza dotyczących dostępu do programów i usług oferowanych przez STVK ”Centrum” planowane jest przyłączenie ulicy Żytniej i ulic jej przyległych.
STVK ”CENTRUM” Zgierz działa w oparciu o ustawę „Prawo Telekomunikacyjne” z dn. 21.07.2000 r. i jest zarejestrowane w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Posiada także wpis do rejestru Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum jest nadawcą programu loklanego.

Sieć działa w oparciu o materiały i urządzenia najlepszych producentów, tj. VECTOR, TRATEC, ARCODAN. Na bieżąco wykonywane są także prace modernizacyjne, mające na celu wdrożenie najnowocześniejszych technologii. Obecnie oferujemy naszym członkom pięćdziesiąt osiem programów telewizyjnych, jedenaście radiowych, program lokalny oraz kanał informacyjny INFOTEKST. Decyzją uchwały KRRiTv nr 218/98 z dn. 8 lipca 1998 r. przyznano stowarzyszeniu koncesję na nadawanie autorskiego programu lokalnego. Jego stałymi elementami są serwis informacyjny „Wydarzenia”, program publicystyczny „w Centrum uwagi”, program interwencyjny „Zgierski Patrol”, poradnik „Dobrze radzę… czyli Vademecum CENTRUM”, program edukacyjny „Lekcja Zgierskiej Historii” czy poświęcona zgierskim radom osiedli „Moja Mała Ojczyzna”, a także magazyny, reportaże i relacje o różnorodnej tematyce, spośród których każdy z telewidzów znajdzie coś dla siebie.

Obecnie trwają prace nad rozbudową infrastruktury technicznej dla poszerzenia oferty o nowe usługi multimedialne.

 

Członkowie zarządu są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi Stowarzyszenia.

Zarząd STVK „Centrum” Zgierz
2.  Piotr Kurzawa  –  Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Programowych
4.  Stanisław Bednarek –  Wiceprezes Zarządu ds. Promocji i Marketingu
5.  Józef Basiul –  Sekretarz Zarządu

 

Komisja Rewizyjna
1. Jolanta Misztal – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Bożenna Zagozda – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Henryk Bujacz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

Rada Programowa
1.  Mirosław Kolenda – Przewodniczący Rady Programowej
2.  Andrzej Kubiak – Wiceprzewodniczący Rady Programowej
3.  Marian Podgórski   – Sekretarz Rady Programowej

KONTAKT

STVK „Centrum” Zgierz

ul. Lechonia 2, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 16 90
e-mail: biuro@centrum.zgierz.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. 42 716 16 90
e-mail: bok@centrum.zgierz.pl

Redakcja Programu Lokalnego

tel. 512 100 520
e-mail: redakcja@centrum.zgierz.pl
www.centrum.zgierz.pl

Znajdź nas